ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти договір на абонентське обслуговування. Зазначений договір є публічним, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів.

У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов публічного договору є факт здійснення Абонентом платежу в рахунок оплати послуг та одержання Виконавцем відповідного фінансового документа, що підтверджує факт такої оплати.

Публічна оферта (договір)

Про надання послуг з розміщення віртуальних веб-серверів (хостингу), оренди віртуальних виділенних серверів, виділенних серверів та реєстрації доменних імен у мережі Інтернет.

Терміни та загальні положення

Виконавець – ФОП Ростіло С.О., веб сайт www.x-host.ua

Абонент – фізична або юридична особа, що вказала під час реєстрації на сайті виконавця усі необхідні реквізити згідно з чинним законодавством України, яке прийняло викладені в Публічній оферті (договорі) умови та сплатила послуги Виконавця.

Хостинг – послуга з надання дискового простору для фізичного розміщення файлів замовника на сервері виконавця, постійно підключеному до мережі Інтернет.

Домен (доменное имя) – символьне ім’я, що служить для ідентифікації областей (зон) — гілок ієрархічного простору імен мережі Інтернет, або доменів, відповідно до системи доменних імен DNS. Доменні імена дають можливість адресації вузлів мережі Інтернет і розташованих на них мережевих ресурсів (веб-сайтів, серверів електронної пошти, інших служб) в зручній для людини формі.

Аккаунт – обліковий запис на сервері виконавця, який містить відомості, необхідні для ідентифікації користувача, авторизації та обліку.

Ідентифікація Абонента – предоставление документов подтверждающих личность Абонента, авторизация на веб-сайте Исполнителя.

РеєстрантАбонент, в інтересах якого здійснюється реєстрація і делегування приватного доменного імені.

РеєстраторВиконавець, що надає послуги, необхідні для технічного забезпечення реєстрації, делегування і функціонування доменного імені.

Оператор Реєстру – особа, що здійснює заходи з технічному супроводу Реєстру.

Реєстр – інформаційно-технічна система обробки даних, яка містить інформацію про доменні імена, адреси мережі, Реєстраторів, Реєстрантах і контактних особах Реєстрантів.

Сервер – програмно-апаратна обчислювальна система, що виконує сервісні функції за запитом клієнта, надаючи йому доступ до певних ресурсів.

Трансфер – процедура зміни Реєстратора доменного імені.

IP адреса – мережева адреса в комп'ютерній мережі.

DNS Сервер – розподілена система перетворення доменного імені (імені комп’ютера або іншого мережевого пристрою) в IP-адресу і навпаки.

Персональні дані – будь-яка інформація, прямо або що побічно відноситься до певної фізичної особи.

WHOIS – сервіс, що працює за протоколом whois і призначений для отримання контактних даних та технічної інформації про доменні імена, IP-адреси і іншої мережевої інформації. Сервіс Whois є публічним (загальнодоступним) сервісом мережі Інтернет. (Регламенти публічних сервісів).

Предмет договору

1.1  Виконавець зобов'язується надавати Абонентові послуги у встановленому цим Договором порядку.

1.2  Укладаючи Договір, Абонент підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Абонент є фізичною особою, він дає дозвіл на обробку Виконавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних п’яти років після закінчення його дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання договору і виконується на підставі письмової (паперової) заяви клієнта. У такому випадку, договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця. Крім цього, укладенням цього Договору Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних» про мету збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються ФОП Ростіло С.О. з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Абонент також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ і передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних (наприклад, при реєстрації доменного імені). Обсяг прав Замовника як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

1.3  Абоненту надається:

а) унікального імені та пароля, що дозволяють йому розміщувати свою інформацію на серверах Виконавця;

б) реєстрація доменних імен та підтримка їх на первинному і вторинному серверах імен DNS, якщо така послуга замовлена на офіційному сайті Виконавця;

в) при замовленні веб-хостингу надається:

 • замовлений об'єм дискового простору,

 • доступ до панелі керування веб-хостингом,

 • доступ до сервера за протоколом FTP,

 • можливість організації імен електронної пошти, обсяг інформації в кожен момент часу знаходиться в межах квоти, передбаченої тарифним планом, доступ до пошти по протоколу POP3 и SMTP,

 • можливість створювати та використовувати бази даних MySQL з об'ємом інформації, що зберігається в кожен момент часу, в межах квоти, передбаченою хостинг-пакетом, доступ до phpMyAdmin,

 • можливість використання всіх доступних програм та функцій, передбачених хостинг-пакетом.

  1.4  До складу Послуг НЕ ВХОДИТЬ:

 • можливості прийому-передачі електронних повідомлень Абонента в офісі Виконавця,

 • налаштування або діагностика персонального комп’ютера, модему та програмного забезпечення Абонента,

 • навчання навичкам роботи в мережі Інтернет.

 • створення, налаштування та внесення змін до скриптів та програмного забезпечення сайту Абонента.

  Умови надання послуг

  2.  Реєстрація доменних імен.

  2.1  Виконавець здійснює реєстрацію доменного імені на підставі Договору, укладеного з адміністратором домену .UA — ТОВ «Хостмайстер», адміністраторами регіональних зон України та іншими організаціями.

  2.2  Нове доменне ім’я реєструють в тому випадку, якщо виконані всі необхідні умови, правила і норми його реєстрації, а саме:

  а) на момент реєстрації таке ім’я домену вільне;

  б) не порушено загальноприйняті морально-етичні норми;

  в) у заявці вказані повні, правдиві персональні дані Абонента, необхідні для реєстрації домена;

  г) дотримані правила даної доменної зони (правила доменів).

  д) дотримані вимоги регламенту реєстрації доменних імен в публічних доменах другого рівня (регламент).

  2.3  При зміні реєстранта домена або трансфері домена до іншого реєстратора, Виконавець виконує заявки Абонента тільки за наявності письмової заяви:

 • для фізичних осіб (Заява від фізичної особи про передачу домена іншій особі), (Заява на трансфер домена для фізичних осіб) з наданням документів що підтверджують особу Абонента (кольорова скан-копия 1-ої сторінки паспорта або ксеро-копия, відправлена поштою) .

 • для юридичних осіб (Заява від юридичної особи про передачу домена іншій особі), (Заява на трансфер домена для юридичних осіб) на офіційному бланку організації з печаткою та підписом відправлене за адресою: X-HOST, а/я 9, Киев, 03083.

  2.4  Домен вважається зареєстрованим, а послуга з реєстрації домена наданою, з моменту внесення даних про домен в Реєстр.

  2.5  Послуга з продовження реєстрації домена вважається наданою у момент внесення в Реєстр відомостей про продовження реєстрації. При цьому, як правило, реєстрація домена подовжується на 1 (один) рік, від раніше встановленої дати закінчення терміну реєстрації домена.

  2.6  Відповідальність Виконавця по кожному окремому доменному імені припиняється у момент закінчення терміну реєстрації доменного імені.

  2.7  Після закінчення терміну реєстрації доменного імені за Абонентом залишається право на продовження доменного імені протягом 25 днів. Після закінчення зазначеного 25-денного терміну, домен видаляється з реєстру і Абонент втрачає всі права на домен. Після закінчення 25-денного терміну, домен може бути делегований новому Реєстранту або відновлений для попереднього реєстранта, ціна встановлюється за домовленістю сторін.

  2.8  Вартість продовження доменного імені після закінчення терміну його реєстрації може відрізнятися від стандартної вартості продовження доменного імені.

  2.9  Якщо Реєстрант бажає зберегти конфіденційність свого володіння доменним ім'ям, реєстрація домена можлива на службові контактні дані реєстратора.

  2.10  Якщо з якихось причин неможливо зареєструвати домен на дані Реєстранта, то домен може бути зареєстрований на службові контактні дані реєстратора.

  2.11  Абонент погоджується з рисками пов'язаними з реєстрацією домена на службові контактні дані реєстратора:

 • неможливісті ідентифікації Реєстрант доменного імені без підтвердження Виконавцем;

 • неможливісті зробити трансфер доменного імені без підтвердження Виконавцем;

 • виникненням інших обставин при яких буде неможливо ідентифікувати Реєстранта домена.

  2.12  За бажанням Абонент в праві запросити зміну службових контактних даних реєстратора на свої контактні дані або навпаки пройшовши процедуру ідентифікації Абонента.

  2.13 Абонент має право запросити трансфер доменного імені на обслуговування до іншого реєстратора, при виконанні наступних умов:

 • до закінчення терміну реєстрації домена залишилося не менше 14 днів;

 • абонентом відправлений письмовий запит Виконавцеві;

 • пройдена процедура Ідентифікації Абонента.

  3.  Послуги веб-хостингу.

  3.1  Вартість послуг веб-хостингу встановлюється в відповідності з хостинг-пакетами розміщеними на веб-сайті Виконавця.

  3.2  Надання послуг веб-хостингу можливе тільки за передплатою.

  3.3  Після надходження оплати активація аккаунта може зайняти від 10 хвилин до 24 годин залежно від способу оплати.

  3.4  По закінченні сплаченого періоду надання послуг веб-хостингу призупиняється.

  3.5  По закінченні сплаченого періоду Аккаунт зберігається на серверах Виконавця не більше 25 днів. Після закінчення зазначеного 25-денного терміну Аккаунт видаляється.

  3.6  Абонент впродовж 25 днів після прострочення може продовжити термін користування послугами веб-хостингу згідно з тарифами Виконавця.

  3.7  Послуга веб-хостингу вважається наданою з моменту відправки Абонентові інформації про право доступу на контактну адресу електронної пошти, вказану Абонентом під час реєстрації на сайті Виконавця.

  Вартість послуг та порядок розрахунків

  4.1  Вартість послуг визначається відповідно до тарифів, опублікованих на Веб-сайті Виконавця  (www.x-host.ua).

  4.2  Оплата послуг виконується у формі передплати на розрахунковий рахунок, також за допомогою платіжних карт міжнародних платіжних систем Visa, MasterCard в режимі реального часу на веб-сайті Виконавця або іншим способом.

  4.3  Оплата здійснюється за період, який обчислюється в місяцях або роках, залежно від вида послуги.

  4.4  Оплата є фіксованим платежем та оплачується Абонентом незалежно від факту використання послуг.

  4.5  При підготовці платежу обов'язкове подання номеру рахунку в призначення платежу. За відсутності номеру рахунку, Виконавець не гарантує зарахування отриманих сум в рахунок оплати послуг Абонента.

  4.6  Абонент самостійно несе відповідальність за правильність зроблених ним платежів.

  Права і обов'язки сторін

  5.1  Виконавець зобов'язується надавати послуги веб-хостингу і реєстрації та підтримки доменних імен відповідно до договору і набору замовлених послуг.

  5.2  Виконавець зобов'язується забезпечити час безперервної роботи серверів на рівні 99,9% uptime.

  5.3  Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язки загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до послуг Виконавця.

  5.4  Виконавець має право:

  а)  Змінювати види послуг та вартість послуг на наступні періоди і терміни в односторонньому порядку, з обов'язковою публікацією змін на своєму веб-сайті.

  б)  Тимчасово припинити надання послуг Абонентові, без повернення грошових коштів, до отримання від нього письмових роз'яснень в наступних випадках:

 • не надходження передоплати за послуги;

 • дій, спрямованих на обмеження або перешкоду в доступі інших користувачів до послуг (у тому числі створення підвищеного навантаження на сервери), а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця і до інших систем, доступних через мережу Інтернет;

 • публікації, передачі, розсилці через мережу Інтернет будь-якої інформації, яка суперечить вимогам законодавства України або нормам міжнародного права;

 • розміщення або передачі будь-якої інформації або програмного забезпечення, яке містить в собі комп'ютерні віруси;

 • здійснення організованої масової розсилки інформації рекламного, комерційного або агітаційного характеру іншим користувачам мережі без їх на те згоди;

 • використання абонентом (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок сайту) в якості контактних даних при здійсненні розсилки спаму, незалежно від того, з якої точки мережі були здійснені розсилки;

 • відмова в наданні достовірної контактної інформації;

 • при виявленні атаки на веб-сайт Абонента, яка створює загрозу стабільності і якості послуг Виконавця по відношенню до інших користувачів послуг;

 • при відмові в усуненні вразливостей в скриптах та програмному забезпеченні сайту Абонента.

  5.5  При підвищеному використанні ресурсів, Виконавець може запропонувати перейти на інший хостинг-пакет або сплатити додаткові послуги, а при відмові Абонента - припинити надання послуг з поверненням невикористаних коштів.

  5.5.1 Обмеження на використання ресурсів.

 • Хостинг-пакет X-1
  Максимальне навантаження на ЦП (CPU): 100% от одного ядра процессора,
  Максимальне використання RAM 1024 MB,
  Максимальне навантаження на диск 1024 IOPS,
  Максимальна кількість одночасно оброблюваних запитів 20.

 • Хостинг-пакет X-3
  Максимальне навантаження на ЦП (CPU): 100% от одного ядра процессора,
  Максимальне використання RAM 1024 MB,
  Максимальне навантаження на диск 1024 IOPS,
  Максимальна кількість одночасно оброблюваних запитів 30.

 • Хостинг-пакет X-5
  Максимальне навантаження на ЦП (CPU): 100% от одного ядра процессора,
  Максимальне використання RAM 1024 MB,
  Максимальне навантаження на диск 1024 IOPS,
  Максимальна кількість одночасно оброблюваних запитів 50.

 • Хостинг-пакет X-10
  Максимальне навантаження на ЦП (CPU): 100% от одного ядра процессора,
  Максимальное использование RAM 1024 MB,
  Максимальне навантаження на диск 1024 IOPS,
  Максимальна кількість одночасно оброблюваних запитів 75.

 • Хостинг-пакет X-25
  Максимальне навантаження на ЦП (CPU): 100% от 2 ядер процессора,
  Максимальное использование RAM 2048 MB,
  Максимальне навантаження на диск 1024 IOPS,
  Максимальна кількість одночасно оброблюваних запитів 100.

 • Хостинг-пакет X-50
  Максимальне навантаження на ЦП (CPU): 100% от 4 ядер процессора,
  Максимальное использование RAM 4096 MB,
  Максимальне навантаження на диск 1024 IOPS,
  Максимальна кількість одночасно оброблюваних запитів 100.

 • Максимальна тривалість запиту к MySQL: 30 секунд.

 • Максимальний розмір бази MySQL не більше 30% від загального об'єму дискового простору.

 • Не створювати більш ніж 900 000 inode,  inode- це об'єкт файлової системи містить інформацію про файл.

 • Не робити постійні, щоденні масові розсилки листів.

  5.6  Абонент зобов'язується приймати сплачені послуги.

  5.7  Абонент зобов'язується вчасно подовжувати послуги на наступний термін.

  5.8  Абонент зобов'язується самостійно стежити за станом та працездатністю програмного забезпечення свого сайту (cкриптів сайту, CMS), вчасно оновлювати програмне забезпечення веб-сайту до останніх версій.

  5.9  Абонент зобов'язується не допустити протиправне використання свого аккаунта третіми особами (хакерами, спамерами).

  5.10  Абонент зобов'язаний мати актуальну копію свого веб-сайту, файлів на своєму комп'ютері або незалежному носії інформації.

  5.11  Абонент має право вимагати від Виконавця надання заявлених в пакеті послуг відповідно до умов Договору.

  5.12  Абонент має право отримувати консультації по телефону, електронній пошті, через систему тикетов на веб-сайті Виконавця.

  5.13  Абонент має право на технічну підтримку через систему тикетов на веб-сайті Виконавця.

  5.14  Абонент має право відмовитися від послуг в односторонньому порядку з/без повідомлення Виконавця (без повернення коштів).

  5.15  Абонент має право скористатися будь-якою з доступних послуг Виконавця згідно з тарифами на веб-сайті Виконавця.

  Відповідальність сторін

  6.1 Виконавець несе відповідальність за неможливість отримання Абонентом замовлених послуг тільки у тому випадку, якщо неможливість їх отримання виникла з прямої вини Виконавця.
  Відповідальність Виконавця не може перевищувати суми, рівної вартості неотриманих Абонентом послуг.

  6.2  Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість послуг та не дає гарантію того, що пропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Виконавець робить всі розумні зусилля і заходи з метою недопущення цього.

  6.3  Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язки загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ Абонента до послуг, а також не гарантує прийняття пошти Абонента від видалених мереж, функціонування яких привело до занесення адреси такої мережі у списки, по яких програма доставки пошти Виконавця не здійснює прийом пошта.

  6.4  Виконавець не несе відповідальність за наслідки використання або неправомірного використання доменних імен Реєстранта, у тому числі перед третіми особами, а також про порушення Реєстрантом будь-яких прав третіх осіб. Адміністратор домена UA, Оператор Реєстру, інші реєструвальні організації не несуть відповідальності за наслідки використання або неправомірного використання доменних імен Реєстранта, у тому числі перед третіми особами, а також про порушення Реєстрантом будь-яких прав третіх осіб.

  6.5  Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, які привели до крадіжки тієї або іншої інформації Абонента.

  6.6  Виконавець не несе відповідальності за порушення Абонентом авторських, суміжних і інших прав третіх осіб.

  6.7  На Абонентові в повному об'ємі лежить ризик наслідків дій, здійснених через веб-сайт Виконавця з використанням логіна - пароля Абонента.

  6.8  На Абонентові в повному об'ємі лежить ризик наслідків дій, здійснених через аккаунт Абонента.

  6.9  Абонент повністю відповідальний за збереження свого пароля і за збитки, які можуть виникнути унаслідок несанкціонованого його використання.

  Порядок розгляду претензій та спорів

  7.1  Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора, Стороны решают путём мирных переговоров.

  7.2  Розгляд претензій, пов'язаних з наданням послуг, здійснюється за умови звернення Абонента письмово не пізніше 3-дней з моменту виникнення спірної ситуації. Виконавець розглядає спірну ситуацію до 7 робочих днів.

  Форс-мажорні обставини

  8.1  Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання або неналежне дотримання умов цього Договору, при невідворотних діях і обставинах непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачати. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, сольові потоки, снігова лавина, виверження вулканів і інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні і терористичні акти, грабежи, аварії в системі енергопостачання і зв'язки, зміна законодавства, дії державних органів і їх посадовців, якщо ці обставини прямо або побічно впливають на виконання цього Договору, а їх виникнення юридично підтверджене.

  8.2  Сторона, якій стало відомо про настання або наближення таких обставин, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

  8.3  Виконання цього Договору, повністю або частково, призупиняється на час дії таких обставин. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше трьох місяців, то Договір вважається розірваним.

  Терміни дії та умови розірвання договору

  9.1  Договір набуває чинності з моменту реєстрації Абонента на веб-сайті Виконавця і оплати послуг Виконавця.

  9.2  Термін дії цього Договору визначається розміром платежу Абонента згідно з терміном замовлених послуг.

  9.3  За відсутності з обох боків підтверджень про розірвання цього Договору, Договір вважається продовженим на термін продовження сплачених Абонентом послуг Виконавця.

  9.4  Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін.

  9.5  Цей Договір може бути розірваний при порушенні Абонентом умов договору.

  9.6  Цей Договір може бути розірваний при порушенні Виконавцем умов договору.

  Реквізити Виконавця

  ФОП Ростіло Сергій Олександрович (X-HOST ™).
  П/р 26001052601783,
  м. Київ, Філія "Розрахунковий центр" Приватбанку
  МФО 320649, код ЕГРПОУ 3159410259
  Почтовый адрес: м. Київ, 03083, А/С 9
  Контактний телефон:(044) 587-66-22
  Веб-сайт: http://www.x-host.ua
  E-mail: info@x-host.ua

  Регламент роботи служби підтримки хостингу

  Політика конфіденційності